Topp

Livdyrportalen.no - Den digitale handelsplattformen

Fri, 09/10/2021 - 08:55
Plattformen er bygget opp rundt en innovativ søkemotor og sortering, som gir deg muligheten til å være spesifikk i ditt søk etter ulike kriterier. Den byr på mange muligheter for deg som kjøper eller selger livdyr.

Norges nye digitale handelsplattform for kjøp og salg av storfe, byr på mange muligheter for deg som kjøper eller selger livdyr. Plattformen er bygget opp rundt en innovativ søkemotor og sortering, som gir deg muligheten for å være spesifikk i ditt søk etter ulike kriterier. Her kan du søke etter indekstall, rase, alder, kjønn og mye mer. For deg som heller ønske å bruke fritekstsøk, så er det også mulig.

Du bestemmer selv varigheten på annonsen, ved å oppgi startdato og sluttdato. Det betyr at du kan legge dyrene tidlig ut, selv om de ikke er tilgjengelige for levering før etter f.eks beite. Dette gjør det mulig for flere kjøpere å oppdage akkurat dine dyr!

Plattformen håndterer hele prosessen, fra A til Å. Både kjøper og selger er godt sikret gjennom gode rutiner for dokumentasjon, som helseattester, egenerklæringer og stambokføringer. Alle annonser går til manuell godkjennelse før publisering, for å påse at riktig dokumenter er vedlagt. Dersom du har spørsmål til selger, sender du bare en melding via meldingstjenesten. Med all dialog samlet, har du alltid oversikt.

Åpen budlogg gir deg god mulighet til å følge budgivningen og se hvor mange budgivere som har lagt inn bud. Har du ikke tid til å følge en auksjon i en periode, kan du enkelt opprette et autobud. Slik kan du både spare tid, og gjøre en god handel.

Oppgjørsprosessen starter i det øyeblikk et dyr er solgt, i løpet av få dager får kjøper faktura tilsendt. Når fakturaen er betalt, varsles selger om av utlevering kan finne sted. Etter utlevering utbetales beløpet til selger. Dette er software as a service, hvor du først betaler når du har fått verdi for bruken. Hva betyr dette for deg? Helt enkelt, intet salg – ingen kostnad!

Bruk tiden på noe annet. Livdyrportalen.no er det digitale handelsvektøyet som jobber for deg, når du ikke gjør det!